SVAR: Arbetsgivaren har rätt att
och i viss mån skyldighet att kalla
till personalmöten. Sedan gäller
det också att hitta en praktisk
lösning på hur det ska gå till. På
många arbetsplatser har man
schemalagt personalmöten, vilket
är bästa lösningen. Men det
fungerar inte på alla ställen, exempelvis
kan det ofta bli problem
för nattpersonal.