Idag skulle riksdagen fatta beslut om förändringarna av a-kassan. Men det verkar inte bli något beslut idag onsdag. Socialdemokraterna och vänsterpartiet anser att ärendet har beretts så slarvigt att det måste återförvisas till arbetsmarknadsutskottet.

För att ett ärende ska skickas tillbaka till arbetsmarknadsutskottet krävs att en tredjedel av riksdagens ledamöter, 117 personer, kräver det. S och v har tillsammans 152 ledamöter.

Sannolikt får en återförvisning inga andra konsekvenser än att arbetsmarknadsutskottet snabbinkallas till ett möte och att riksdagen kan fatta beslut i ärendet imorgon torsdag då kammaren sammanträder på nytt.

Vad det handlar om är att göra en politisk markering, förklarar socialdemokraten Patrik Björck:

– Vi är av politiska skäl upprörda över förslaget som sådant, men det må vara hänt att högern bedriver högerpolitik, det är inte där skon klämmer. Bakgrunden är att det är ett stort och komplicerat förslag som har hanterats ansvarslöst på ett orimligt sätt. Varken a-kassorna, fackföreningarna eller myndigheter har haft möjlighet att analysera det.

Under riksdagsdebatten menade moderaterna att det handlar om ”obstruktion” från er sida, vad säger du om det?

– Det värjer jag mig emot. Det handlar om vilken syn man har på demokrati. Det här är det sätt på vilket en opposition kan och ska agera. Även om jag inte hyser något stort hopp om att det ger någon skillnad i förslaget.

Det mest sannolika är väl att förslaget kommer upp i riksdagen för omröstning redan imorgon?

– Det finns risk för det, säger Patrik Björck, s.

En återförvisning till utskottet kan endast göras en gång.