SVAR: Enligt dagens regler måste den sökande klara ett arbetsvillkor
inom en ramtid av ett år.
Ramtiden kan förlängas längst sju år på grund av sjukersättning.
Arbetsvillkoret måste då vara uppfyllt inom de senaste åtta
åren.