1)Vad händer med aktivitetsstödet?

Samordningen av ersättningsnivåerna från a-kassa och aktivitetsstöd börjar gälla den 5 mars 2007.
Samordningen ska dock inte räknas retroaktivt. ”Den enskilde som varit i åtgärder före årsskiftet behöver inte räkna de dagarna när den ska räkna hur många dagar den har rätt till akassa” är beskedet från arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

2) Kan jag vara medlem i facket och inte i a- kassan?

I dagsläget kan man inte gå ur a-kassan och bara vara medlem i Kommunal. Stadgarna säger att medlemskapet innefattar såväl a-kassa som förbundsmedlemskap. Nytillkomna medlemmar kan enbart ha ett förbundsmedlemskap, men då är orsaken att de inte uppfyllt villkoren för akassan. En stadgekommitté jobbar just nu med den här frågan och ser över den. I bakgrunden ligger att a-kassan framöver ska bli obligatorisk och då ligger inte längre valet hos Kommunal.

3) Kommer jag att få mina utbetalningar av a-kassan i tid?

Kommunal räknar med att kunna hantera utbetalningarna i tid. När det gäller grupper som förbundet kan behöva kompletterande uppgifter från försäkringskassan för (aktivitetsstöd och medlemmar med barn under 18 år) väntar man fortfarande på besked.

4) Går det att göra skatteavdrag på a-kasseavgiften om jag betalar in hela avgiften för
2007 innan 31 december?

Nej. Regeringen och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har sagt att kryphålet i lagen som skulle göra det möjligt ska täppas till.

5) Vad händer när mina a-kassedagar tar slut i februari?

Om man kommer till sin sista dag, dag 300, under januarifebruari kan man få en ny period och 80 procents ersättning men den 5 mars trillar man ner till 65 procents ersättning, svarar Krister Johanssson, Kommunals a-kassechef.

FAKTA RÄNDRINGARNA I A-KASSAN:

De stora förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen handlar främst om fem saker:

1) Att taket för den inkomst som ersättningen beräknas på sänks till 18 700 kronor, vilket ger en högsta dagpenning på 680 kronor. Införs den 1 januari 2007.

2) Att ersättningen på 80 procent sänks till 70 procent efter 200 dagars arbetslöshet. Efter 300 dagar tar försäkringen slut och den arbetslöse hamnar i en jobb- och utvecklingsgaranti som ger 65 procents ersättning. Införs den 5 mars 2007.

3) När man får en ny ersättningsperiod av a-kassa grundas ersättningen på förvärvsinkomsterna under de senaste 12 månaderna. Införs den 1 januari 2007.

4) Villkoret för att komma med i a-kassan skärps till minst 80 timmars arbete i månaden under minst sex månader under det senaste året. Införs den 1 januari 2007.

5) Avgifterna till a-kassan höjs kraftigt från och med den 1 januari. För medlemmar i
Kommunal innebär det en höjning av a-kasseavgiften med 240 kronor i månaden.