SVAR: Förändringarna i arbetstidslagen
är gjorda för att arbetstagare
inte ska behöva vara på
arbetet för länge. Men så länge
ni har 11 timmars dygnsvila per
24-timmarsperiod och en veckovila
på 36 timmar, kan ni behålla
det schema ni har idag. Det
framgår inte av frågan var ni arbetar
eller vilket kollektivavtal
som gäller. Vänd er till sektionen
som kan hjälpa er att se över hur era förhållanden stämmer med
förändringarna i arbetstidslagen.