”Tack för din inbjudan. Jag kommer den 8 januari som överenskommet.
Jag tar med mig ungefär 200 små djur och 100 mellanstora och stora djur.” Sådana brev har Eric Ericson skickat till företag världen över, för att se vilket svar han får.
I boken publiceras hans brev och de svar han får. Svaren är många gånger oväntade och fantastiska, det blir både roligt och filosofiskt. Boken är på engelska. Ericsons tidigare bok ”Brev till samhället” innehåller hans brevväxling med det svenska samhället.