SVAR: Det är omöjligt att svara
på om arbetsgivaren brustit i sitt
förfarande, utan att jag vet alla
detaljer. Men du kan nog lita på
beskedet från ombudsmannen.
Vill man protestera mot en
uppsägning man anser vara oriktig,
har man två veckor på sig att
göra detta sedan man tagit emot
beskedet om uppsägning. Sedan
har man ytterligare två veckor
på sig att stämma arbetsgivaren
till arbetsdomstol, om man vill
få uppsägningen ogiltigförklarad.
Detta gör man med hjälp av
facket eller med hjälp av en privat
anlitad jurist (som man i så
fall får bekosta själv). Vill man
kräva skadestånd måste detta
meddelas inom fyra månader
och stämning ska ske inom ytterligare
fyra månader.
Vänd dig åter till facket! Men
det kan hända att de inom facket
bedömt ditt fall som meningslöst
att driva i domstol. Du gjorde
faktiskt fel när du inte inställde
dig till det nya arbetet, eftersom
alla har så kallad arbetsplikt
kopplad till sin anställning.
Även om du anser att en omplacering
är felaktig ska du gå till
det nya jobbet, protestera på ungefär
samma sätt som vid en
uppsägning, men aldrig vägra att
jobba.