SVAR: Du undrar om din arbetsskyldighet.
Som elevassistent
är du anställd antingen för
ett speciellt barn/elev, som resurs
i en barn/elevgrupp eller
både-och. Det råder en arbetsskyldighet
inom hela vårt avtalsområde.
Men det verkar som
om din rektor/arbetsgivare inte
informerat dig ordentligt om vad
som ingår i dina arbetsuppgifter
och hur vidsträckt din arbetsskyldighet
är. Han eller hon
borde självklart pratat med dig
först.
Om du upplever att du får arbetsuppgifter
som du anser är utöver
dina skyldigheter, bör du
vända dig till din lokala sektion.