SVAR: Om man blir lovad ett arbete
i ett år är grundregeln att
löftet ska vara tvingande för arbetsgivaren.
Problemet är om
det inte finns ett skriftligt löfte,
utan endast ett muntligt löfte. Då
måste man bevisa att löftet har
getts. Kan du det genom vittnen
bör du kontakta din sektion för
att få hjälp.