Hur påverkas kroppen när man motionerar?

– Dels den biologiska faktorn: Stresshormonerna minskar och tendenser till nedstämdhet minskar. Motionen stabiliserar halterna av ett ämne i hjärnan som heter serotonin. Om det är lågt kan man bli deprimerad och nedstämd. Man kan därför säga att motion fungerar på samma sätt som antidepressiv medicin.

– Sen har vi den psykologiska faktorn: Man träffar vänner och gör något tillsammans. Just innebandy kan man säga är en slags kontrollerad aggressionsutlösning. Så det finns många faktorer.

Hur mycket måste man motionera för att det ska ge effekt?

– Något är bättre än inget. En gång i veckan är bättre än noll. Om man vill få en bättre kondition bör man dock motionera tre gånger i veckan. Men en gång i veckan kan vara tillräckligt för att du ska må väldigt bra.

Några tips hur man börjar?

– Försök att passa in motionen i det vanliga programmet: Gå av en busshållplats tidigare.
Ta en lunchpromenad. Har du ett möte, föreslå att ni genomför mötet under en promenad i stället
för i ett sammanträdesrum.