Verksamheten skulle inte fungera utan undersköterskorna. Många och skiftande
arbetsuppgifter gör att dagarna flyger i väg. Från läkarna har undersköterskorna tagit över ultraljudsmätningen av ögats storlek inför gråstarrsoperationer.

– När man får förtroende vågar man göra mer, att ta ansvar är stimulerande och självförtroendet
växer. Jobbet blir roligare, säger undersköterskan Sylvi-Ann Jemander.

Ögonklinikens mottagning tar emot flest patienter, omkring 200 varje dag.
Redan i receptionen får patienterna snabbt hjälp av undersköterskorna som där gör vissa av läkarsekreterarnas sysslor.
Vårdenhetschefen Karin Svenberg vill gärna ge undersköterskorna beröm.

– De tar eget ansvar och är självgående, säger hon.

Undersköterskorna assisterar också vid polikliniska ögonlocksoperationer.
Uppgifter som ögonsjuksköterskorna tidigare
hade, de i sin tur har fått nya.
Omfördelade arbetsuppgifter har gett läkarna tid för fler patienter.

Patienterna som väntar på stolarna i korridoren slussas snabbt vidare. Här råder ett effektivt lugn. Återbesök sparas in när undersköterskorna kan göra förundersökningar
av gråstarrspatienter.
En vinst för både administrationen och patienterna som kommer från hela Östergötland.
Och för personalens trivsel. Olika yrkeskategorier uppskattar varandra. Skämten är många.

– Det blir inte så hierarkiskt. Ingen är för mer vid fikat eller på fester. Och det finns inga vassa armbågar, säger undersköterskan Christina Mårdsjö.

Även om det inte pratas så mycket om lönen tycker undersköterskorna att den är bra.
Medvetenhet finns om att det är billigare med en undersköterska, än en sjuksköterska. Chefen vill
höja lönen efter vad som presteras, de som tar ansvar ska få betalt.

Mottagningen la om sitt arbetssätt när det rådde brist på ögonsjuksköterskor.
Samtidigt har verksamheten förändrats. Förr
var en gråstarrspatient inlagd för operation i en vecka. Nu tar operationen cirka 15 minuter.
Nytt sätt att arbeta kräver att man vågar prova nya arbetsuppgifter. Något som är positivt för
undersköterskorna på ögonmottagningen.
Och mer väntar. De har redan börjat mäta tryck och synskärpa på grönstarrspatienter med uppbackning av sjuksköterska.

Möjlighet finns att påverka och
planera vid schemaläggning. Kravet på flexibilitet upplevs som positivt.

– Jobbet är omväxlande, det blir inte tråkigt när man byter arbetsuppgifter. Man måste kunna
göra flera saker samtidigt, säger Sylvi-Ann Jemander.

Lite stress behövs, tycker hon.
Annars blir det trist.

– Stress är något som man måste klara, anser Christina Mårdsjö.

Och att prioritera.

– Man måste vara flexibel, man kan inte bestämma att vi fikar halvtio, om vi kan göra det beror på hur det går.

Undersköterskorna har också kvar gamla arbetsuppgifter och har koll på att allt är i sin ordning på mottagningen. Flexibiliteten
har en baksida.

– Det kan köra ihop sig. Blodprov kan fattas, patienter kan svimma och det kan vara flera läkare som vill ha hjälp av tre undersköterskor,
säger Christina Mårdsjö.

I det läget är undersköterskorna bra på att säga ifrån tycker chefen. Ofta löser sig situationen
genom att en undersköterska lämnar receptionen en stund.

Så här många är de på ögonkliniken i Linköping:

Patienter: Cirka 200 besök per dag, det är sjukhusets största mottagning.

Antal anställda: 43 stycken.

Antal undersköterskor: 4 stycken.

Tips för arbetsglädje

Bra arbetskamrater som…

…är positiva

…man kan prata med

…bryr sig om hur man har det

…man kan fråga om hjälp

…man kan vara rak med utan att såra

…man kan gå på bio och fixa fester med

En bra chef som…

…ser personalen

…ger stimulerande arbetsuppgifter

…man kan gå till i alla lägen

…ger beröm