– Det är otroligt positivt. Sen kan man säga att det är synd att det behövs förändringar i arbetstidslagen för att kommunerna ska se
över sin bemanningssituation, kommenterar Kommunals ombudsman Annica Jansson undersökningen.

Vid årsskiftet gäller den nya arbetstidslagen
fullt ut. Det innebär bland annat nya krav på minst 11 timmars dygnsvila för anställda. (Se fakta nedan för detaljer).

I vår enkät till personalcheferna i 40 slumpvis utvalda kommuner svarar 16 (40 procent) att man redan har anställt eller behöver anställa fler för att klara det nya regelverket.
En stor andel (30 procent) avvaktar och svarar att man inte vet ännu om det kommer att behövas.
Endast 7 kommuner säger att det inte blir några större effekter på personalbemanningen.
Annars tycks de stora förändringarna ske för dem som går på scheman. I tre av fyra kommuner
har personal vid flera arbetsplatser fått eller kommer att få helt nya scheman.

Var fjärde kommun säger också att det från årsskiftet blir begränsningar för personalen att själva styra över sin arbetstid i
olika arbetstidsmodeller. Var fjärde
menar också att det nu blir svårare att lägga ut övertid på personalen.

Arbetstidslagen är en skyddslagstiftning.
Flera av dem som hör av sig till KA med synpunkter, anser att de nya reglerna försämrar
i stället för tvärtom.
Flera personalchefer bekräftar den bilden.
Bo Fransson i Vetlanda konstaterar att parterna är ovanligt mycket överens den här gången:

– Ändringarna av lagstiftningen är inget som efterfrågats av arbetsgivaren, våra fackliga organisationer eller från våra anställda,
säger han.

Några kommuner uppger också att deltidsanställda kommer att erbjudas heltid. För andra tycks lösningen vara fler timvikarier.
Några personalchefer nämner också att arbetsorganisationen måste förändras.

– Alla på ett äldreboende kanske inte kan få frukost samma tid till exempel, säger Annica
Lidén i Karlskoga.

FAKTA:

– Den nya Arbetstidslagen gäller egentligen från och med den 1 juli 2005. För dem med gällande
kollektivavtal (gäller Kommunals medlemmar) när lagen infördes ska eventuella förändringar vara
gjorda senast den 1 januari 2007.

– Veckoarbetstiden får inte vara längre än 48 timmar i genomsnitt på en fyramånadersperiod,
inklusive sjukfrånvaro, övertid, semester och jourtid.
Beredskapstid räknas inte in.

– Ingen får arbeta mer än 8 timmar/natt i genomsnitt under en fyramånadersperiod.
För nattarbete med särskilt stora risker eller som innebär stor fysisk eller mental ansträngning
gäller åttatimmarsgränsen varje natt. Det finns ingen praxis för vad detta innebär eftersom det
inte har prövats.

– Alla arbetstagare ska ha en sammanhängande ledighet på 11 timmar per dygn. Det sägs inget
om när dygnsvilan ska ske. Rent teoretiskt kan vilan ske före ett arbetspass dygn 1 och efter
ett arbetspass dygn 2. Det är möjligt för en person att jobba kväll 13.30-22.00 (vilan före),
ena dagen och ändå kunna gå på 07.00-15.30 (vilan efter) nästa dag.