Socialdemokraterna behåller sin ställning som kommunalarnas(*) parti nummer ett med 60,8 procent, en smärre ökning sedan majmätningen.

Moderaterna minskar från 11,5 procent till 9,5 procent. Vänsterpartiet ökar från 9,3 procent till 10,0 och återtar platsen som näst störst.

Vår mätning är en del av den högt ansedda stora undersökningen om hela befolkningen som Statistiska centralbyrån gör varje halvår. Förändringarna vad gäller kommunalarnas sympatier, jämfört med maj, är inte så stora. Man ska därför vara försiktig med slutsatser. Speciellt som betydligt fler av de tillfråga i senaste mättningen kunde och ville uppge partisympatier.

I november avstod bara 20,6 procent av de tillfrågade från att svara, jämfört med hela 28,5 procent maj. Mellan mätningar har det varit val. Och det är vanligt att fler då tar ställning.

Det senare kan ha påverkat siffran för stödet till ”övriga partier” som i maj bara var 1,9 procent, nu 3,7 procent. Det handlar då om partierna utanför riksdagen. Vilka framkommer dock inte av vår undersökning. Antal tillfrågade i den gör att siffrorna för småpartierna skulle bli väldigt osäkra.

I SCB:s stora undersökning, som rör hela befolkningen, utgör Sverigedemokraterna två tredjedelar av de ”övriga partierna”. Därefter följer i tur och ordning olika pensionärspartier, Junilistan och sist Feministiskt initiativ. Alla tre har minskat ordentligt.

Socialdemokraterna behåller sin ställning som kommunalarnas parti nummer ett med 60,8 procent, en smärre ökning sedan majmätningen.

Moderaterna minskar från 11,5 procent till 9,5 procent. Vänsterpartiet ökar från 9,3 procent till 10,0 och återtar platsen som näst störst.

Tittar vi på ”blocken” får de partierna som backade upp den gamla regeringen – s, v och mp – 74,5 procent. Nästan exakt samma siffra som i maj.

Den borgerliga alliansen c, m, fp och kd – får idag 21,9 procent. Det är 2,8 procent mindre än i majmätningen. Orsaken till det ser ut att vara att centern som moderaterna backar.

(* Här anställda i kommuner och landsting som är med i LO-fack.)

Kommunalarnas partisympatier nov 2006

(förändring sedan maj)

Centerpartiet 5,6 % (– 1,8)

Folkpartiet 3,9 % (+/– 0)

Moderaterna 11,5% (– 2%)

Kristdemokraterna 2,9 % (+1)

Miljöpartiet 3,7 % (– 1,1)

Socialdemokraterna 60,8 % (+ 0,9)

Vänsterpartiet 10,0 % (+ 0,7)

Övriga partier 3,7 % (+ 2,4)