Livs, Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande

”Utredningen ska vara klar till förbundsstyrelsen 16 januari.”

Kommunal, Anders Bergström, förbundskassör

”Vi för diskussion med försäkringsbolag. Kan vi förbättra villkoren för medlemmarna för en rimlig kostnad är det förstås intressant”

Grafikerna, Michael Nyqvist, kanslichef

”Vi håller naturligtvis på att undersöka möjligheterna, vi har vänt oss till Folksam för att de ska räkna på det. Jag hoppas att det landar på runt 20-25 kronor i månaden, i början av januari vet vi.”

Byggnads, Clas Nykvist, ekonomichef

”Vi tror att det sannolikt blir alldeles för dyrt för våra grupper. Men om man kan få en inkomstbortfallsförsäkring för 20-30 kr i månaden är det naturligtvis intressant.”

SEKO, Göran Olsson, förbundskassör

”Vi ska utreda förutsättningarna tidigast under första delen av 2007”

Transport, Clas Linder, förste vice ordförande

”Vi har fått förbundsstyrelsens mandat att utreda frågan och titta på ekonomiska förutsättningar.”

Pappers, Robert Lundberg, förbundskassör

”Vi har hört oss för om möjligheter och lite så där. Jag förutsätter att vi kommer att diskutera och titta på det och tar in en offert framöver.”

IF Metall, Håkan Arnelid, ekonomichef

”Vi har lyft frågan inom LO, vi tycker att det är rimligt att LO håller ihop det, det är inte rimligt att alla förbund begär in offerter.”

Elektrikerförbundet, Håkan Pettersson, andre vice ordförande

”Vi kommer att följa LO-kollektivet och se vad man kommer att göra.”

Fastighets, Pia Håkansson, förbundskassör

”Vi har inga planer att titta på en inkomstförsäkring.”

Hotell- och restaurang, Per Persson, andre vice ordförande

”Vi har inte tittat på det i dagsläget. Det kan bli aktuellt om a-kassan skulle bli ett obligatorium.”

Skogs- och träfacket, Pernilla Lund, förbundskassör

”Nej, det har vi inte diskuterat, men vi vet inte vad som händer även om jag tror att det skulle bli väldigt dyrt. ”

Musikerförbundet, Patrik Skog, försäkringsansvarig

”Inkomstförsäkring har låg prioritet för oss.”

Handels, Sten Lundqvist, ekonomichef

”Det har inte varit uppe på dagordningen.”

Målareförbundet, Ulrik Wallström, förbundskassör

”Nej, vi har inte haft någon sådan diskussion.”