Livs har varit snabbast ute av LO-förbunden när det gäller att titta på vad en inkomstförsäkring skulle kunna kosta. Deras utredning tillsattes i princip direkt efter valet och har pågått i flera månader. Utredningen ska vara klar och presenteras för förbundsstyrelsen 16 januari. Men redan nu börjar siffrorna och eventuella premier klarna.

— Det som vi sannolikt föreslår kommer att omfatta alla Livs medlemmar som en del i medlemsavgiften och kommer att kompensera upp till 80 procent av lönen man tappar uppemot ett halvår, inte längre, säger Åke Södergren, fd förbundsordförande för Livs och den som ansvarar för utredningen.

Var kommer försäkringen att hamna prismässigt?

— Jag har gjort en ganska exakt räkning på Livs som kollektiv och jag är förvånad att det inte blir dyrare. Hos oss kan det hamna runt 20 kronor per månad.

Kommer ni att vänta in övriga LO-förbund?

— Det bästa vore om man hittade en modell som gällde alla förbund. Men jag tror inte att vi kommer att få samstämmighet så snart, jag tror att man måste möta det här redan nästa år.

Från Folksam bekräftar man att försäkringsbolaget har kontakt med flera förbund. Och därifrån bekräftas också vad många LO-företrädare säger — att LO tittar på en lösning för hela LO-kollektivet.

— Jag vet att det förs en sådan diskussion och vi tror att vi har en lösning som klarar det. Vi har lösningar för enskilda förbund, som Livs, som går att tillämpa på hela LO-kollektivet. Man kan använda Livs som riktmärke även om 20 kronor i månaden är en uppskattad premie, en indikation och inget löfte. Den gäller i 100 dagar med 80 procent av inkomsten med ett tak på 60 000 kronor, säger Lars Burman, vice vd i Folksam.

Kan du uppskatta vad kostnaden skulle bli för Kommunal?

— Kommunal är ett stort förbund. Det borde inte bli särskilt mycket dyrare.