– Man kan inte ha det som vissa i dag har, upp till 14 timmar i veckan som jourtid, utan högst 8 timmar. Och visst kan ersättningen bli lägre för de medlemmarna, säger Kommunals ombudsman Annica Jansson.

I Kommunals avtal som gäller i omsorgen till exempel (Bilaga H) har veckoarbetstiden varit 52 timmar, inklusive jourtid. Halva jourtiden har ersatts som lön.

Nu försvinner timmar eftersom det blir tillåtet med en veckoarbetstid på högst 48 timmar i genomsnitt. Men någon kompensation för de medlemmarna har Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting inte kommit överens om i sina diskussioner. Men frågan kan återkomma i den kommande avtalsrörelsen.

– Om man ska höja ersättningarna är en regelrätt avtalsfråga, säger Annica Jansson.