Verkar lite väl tunn, engagerar nog inte värst. Det smått konstnärliga i texten uppväger egentligen inget, lika mycket undrar man varför man ska läsa detta ynka pip. En bok som går att läsa på en timme är i grunden ett dåligt skämt.