Det är svårt att svara exakt på hur det kommer att bli, eftersom beslutet inte fattas förrän i slutet på december 2006. Men det ser ut som om den förhöjda avgiften till a-kassan blir densamma antingen man är hel-
eller deltidsarbetande.

Vad beträffar ersättningen vid eventuell arbetslöshet är den beroende av förlorad arbetstid och lön, det vill säga hur mycket du arbetat innan du blev arbetslös.