När tjänstledigheten upphör våren 2007 är du skyldig gå tillbaka till ditt arbete. Skulle du få en tjänst som lärare efter utbildningstiden kan du antingen säga upp dig från din underskötersketjänst och påbörja din nya anställning, eller begära tjänstledighet för att pröva annat arbete. Det senare är upp till arbetsgivaren att ensidigt bevilja. Ett tips: Om du inte fått något nytt arbete efter studierna och återvänder till din underskötersketjänst kan du söka arbete som lärare under tiden. När du får en lärartjänst kan du avgöra då, hur du vill göra. Kontakta sektionen om du vill veta mer.