Beordrade möten ska i grunden ingå i den ordinarie
arbetstiden. Ibland inträffar det som du beskriver, att ett sådant möte ligger på tid då den anställde skulle varit ledig. Arbetar man då deltid som du brukar man få fyllnadsersättning under tiden mötet pågår, men det förutsätter att man arbetar även sin ordinarie tid. Det vill säga, den vecka när ett möte infaller på fredagen, arbetar du måndag-torsdag och går på mötet. Om man då flyttar den lediga dagen till en annan dag borde du egentligen vara på möte fyra timmar och arbeta en timme den dagen. Du får alltså en ofrivilligt lägre sysselsättning än dina 50 procent. Jag tycker du ska kontakta din sektion och be dem om hjälp.