När en normalviktig flicka i åldern 10 till 16 år vikt börjar hoppa över måltider, äta mindre och röra sig mer ska man ta det på största allvar. Forskning visar att det ofta är duktiga flickor med höga ambitioner som är mest sårbara för anorexi, vilket är en allvarlig ätstörning. För att inte drabbas är det viktigt att äta regelbundet. Alla ungdomar behöver frukost, lunch, middag och två mellanmål per dag, men unga flickor är mest sårbara. Eftersom det är lättare att fastna i en ätstörning än att ta sig ur den, är det alltså viktigt att direkt sätta stopp för beteendet du beskriver.

Du måste visa dottern att det är de vuxna i familjen som bestämmer. Äter hon inte tillräckligt måste hon avstå från intensiv träning. Det är också viktigt att äta frukost och middag hemma tillsammans med henne och inte låta henne smita undan. En flicka med begynnande ätstörning har ofta tusen bortförklaringar av typen ” jag har just ätit”.

Dottern blir säkert arg när du lägger dig i de nya ätvanorna, men hon behöver hjälp. Det är viktigt att hon får i sig fett och bröd och inte bara äter det hon anser nyttigt. Om beteendet fortsätter kan du kan vända dig till din vårdcentral, en dietist eller skolkuratorn.

Det mest angelägna just nu är att de vuxna omkring flickan ser till att inga måltider blir överhoppade och att hon äter grönsaker, ost, smör, bröd, kött och fisk i form av rejäla portioner vanlig husmanskost.