Det finns inget som reglerar rätten till tjänstledighet i kollektivavtalet.
Om du får vara tjänstledig för att prova annat arbete är upp till din arbetsgivare att bevilja. Prata med din chef och vänd dig till det lokala facket om du behöver hjälp och stöd i frågan.