Gunnel Jänkänpää leder försöket med fackliga råd på koncernnivå. Syftet är att bygga upp en fackligt fungerande verksamhet bland Kommunals medlemmar hos privata företag.

Tidigare när Kommunal bjöd in Attendo hörde företaget inte av sig och har även sagt upp det centrala samverkansavtalet. Avtalet kom till för att de anställda ska kunna påverka sitt arbete på arbetsplatsträffar.

Nu kommer Attendo med förslag på ett nytt samverkansavtal. VD Ammy Wehlin och vice VD Margareta Nyström har träffat det fackliga rådet för Attendo.

– Vi hade en bra dialog med dem, säger Gunnel Jänkänpää.

Framtida frågor som kan komma att diskuteras är att utbilda undersköterskor som blir chefer.

– Det är bra att undersköterskor får chans att bli chefer men de måste också få de rätta förutsättningarna. Det är en myt att bra ledarskap enbart är medfött, säger Gunnel Jänkänpää.

Attendos VD:ar har själva upptäckt att många har hamnat hos Attendo i och med en upphandling. Undersköterskorna har inte valt arbetsgivaren själv och kanske inte alltid känner sig så motiverade.

– Den upptäckten är bra, tycker Gunnel Jänkänpää och hoppas att Attendo ger större tyngd åt personalarbete.

Även andra fackliga råd har kommit i gång, inom ISS, KR-Trafik, Bergkvarabuss och brukarkooperativet JAG. ISS och JAG har visat störst intresse.

Ett problem är att färre är med i facket än inom kommuner och landsting. Hos Attendo rör det sig om 50 procent, hos JAG och Bergkvarabuss endast om 23 procent. Varje ledamot i råden har till uppgift att värva minst tre nya medlemmar.