Kommunal befarar att sparplanerna kommer att slå hårt mot personalen, 85 procent av budgeten utgörs av lönekostnader. Bland annnat kommer man gå från nuvarande nio man vid utryckning till sju.

— Det måste finnas en konsekevensbeskrivning för arbetsmiljön när man föreslår något så här drastiskt, säger Matts Jangerstad, ordförande för Kommunals räddningstjänstsektion i Stockholm.

Han menar att beslutet tas i helt fel ordning.

— Först borde man ha gjort en riskbedömning. Nu har man bestämt sparbetinget först.

— Arbetsgivaren säger att det inte blir några uppsägningar. Det är för tidigt att säga än, men om det här ingreppet görs får man en mycket sämre organisation, säger Matts Jangerstad.

Han berättar att han har bjudit in räddningsnämndens ordförande Ulla Hamilton (m) fyra gånger utan att hon har svarat.
Budgeten för Stockholms stad debatteras av fullmäktige idag och imorgon, den 7 och 8 december.