Svenskt Näringsliv har begärt in samtliga avvikelserapporter i Stockholmsområdets 43 stadsdelar och kommuner och funnit att det finns stora skillnader. I Haninge rapporteras flest antal avvikelser, över 1 100 stycken per hundra vårdtagare på ett år. I Skarpnäck var den siffran bara elva rapporterade fall. Författarna Anders Morin och Monica Renstig, anser att det sker en betydande underrapportering i de kommuner och stadsdelar med få avvikelser och att det innebär en stor risk för att man inte tillräckligt försöker förebygga att sådana händelser inträffar.

Svenskt Näringsliv vill bland annat se bättre tillsyn och gemensam standard för rapporteringen och menar att skillnaderna i avvikelserapportering kommer att göra det svårare för äldre att själva välja boende, som regeringen föreslagit med reformen Fritt val i äldreomsorgen.

– Det finns en risk för att boenden med låg kvalitet inte blir utkonkurrerade om det inte går att mäta kvaliteten. Det blir konkurrens på låtsas, säger Anders Morin på Svenskt Näringsliv.

Nina Rehnqvist, ordförande för Statens beredning för medicinsk utvärdering tycker att rapporteringen kan skötas bättre, men håller inte med om att det skulle vara ett bra mått på boendens patientsäkerhet. Hon tror heller inte att bättre tillsyn är rätt sätt att öka rapporteringen.

– Det handlar snarare om att minska personalomsättningen och höja utbildningsnivån hos den egna personalen. Sedan är det en hel del skräp i systemet, så siffrorna är inte helt tillförlitliga. Men det är viktigt att det här görs, äldreomsorg är en riskabel verksamhet, med många olyckor.

FAKTA:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) finns i alla kommuner. Stockholm har en i varje stadsdel. Hon eller han ska bland annat se till att äldrevården är bra och säker i kommunen, exempelvis genom att äldreboendena ska rapportera olika avvikelser till den ansvariga sjuksköterskan.

Med avvikelser menas till exempel fall, felaktig medicinering och trycksår.

LÄS MER:

Hela undersökningen ”Orimliga skillnader i äldrevården” på www.svensktnaringsliv.se