Den här relativt tunna boken rymmer mycket av liv. Det skiljer den från många av nutidens betydligt tjockare pladderböcker. De flesta novellerna har tidsperspektivet från 1910 till idag.
Ett par är utdrag ur tidigare böcker och många har publicerats i fackförbundspressen.
Här berättar Curt Jinder bland annat om en statarhustrus tillvaro, det borde alla moderna människor läsa.