I början av nästa år ska EG–domstolen pröva Laval–målet som handlar om Byggnads blockad av ett lettiskt företag vid ett skolbygge i Vaxholm. Frågan är om den svenska arbetsrätten, som tillåter sådana blockader, strider mot EG–rätten om fri rörlighet.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin säger att regeringen inte tänker ändra den förra regeringens stöd för principen att svenska fack genom stridsåtgärder ska kunna tvinga utländska företag i Sverige att tillämpa svenska kollektivavtal.

— Vi tror på den svenska modellen. Den bygger på att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige, säger han.

EG–kommissionen har nyligen presenterat en grönbok om arbetsrätten. Sven Otto Littorin tycker att det är bra att det blir en diskussion om hur villkoren ser ut i medlemsländerna. Men han vill inte att det blir en gemensam EU–arbetsrätt eller att EU fattar beslut som påverkar den svenska arbetsrätten.

— Vi kommer att försöka blockera alla sådana förslag, säger han.

Kommissionen vill satsa på flexicurity, svag anställningstrygghet som kompenseras med ökad trygghet genom höga ersättningar i a–kassan. Modellen finns bland annat i Danmark. Sven Otto Littorin tycker inte att flexicurity är något för Sverige att satsa på.

— Det är en myt att den modellen minskar arbetslösheten. Den fungerar inte heller i Danmark som både har svag arbetsrätt och sänkta ersättningar i a–kassan, säger han.

Sven Otto Littorin tycker att så mycket som möjligt i arbetsrätten ska lösas direkt mellan arbetsgivare och fack genom kollektivavtal. Därför säger han nej till att genom ny lagstiftning förändra arbetsrätten. För detta har han fått hård kritik från arbetsgivarna som haft höga förväntningar på att regeringen ska ta till sig deras krav om bland annat sämre anställningstrygghet och konflikträtt.

Sven Otto Littorin säger att dessa förändringar inte skulle öka sysselsättningen. Han tycker också att det vore dumt utmana facken genom att genomföra dessa försämringar.

— Protesterna mot ändringarna av a–kassereglerna är bara en västanfläkt i jämförelse med vad facken då skulle ta till, säger han.

Att Sven Otto Littorin vill undvika denna storm av protester beror inte på rädsla eller svaghet försäkrar han.

— Förändringarna av a–kassan visar att vi törs stå för vår politik. Men varför ta onödiga strider som ändå inte leder till att fler kommer i arbete, säger han.