– DN har lagt ihop min lön med arvoden jag fått för nya styrelseuppdrag. Min löneökning följer den som förhandlats fram på förbundskontoret. Att inkomsten gått upp beror på att jag tagit på mig nya styrelseuppdrag. (Löneökningen för Ylvas del var 3,96 procent enligt personalenheten på Kommunal.)

Hur mycket tjänar du?

– Min lön från Kommunal är nu 58 277 kronor inklusive ett beredningsarvode per månad. Uppgifterna finns på Kommunals hemsida, det är ingen hemlighet.

Vem fattar beslut om vilken lön du ska ha?

– Det gör en grupp som utsetts av förbundsstyrelsen, och efter förhandlingar, där inte jag med, naturligtvis.

Men du har andra inkomster också?

– Ja, som ordförande i Kommunal blir jag ombedd eller utsedd att sitta i en del styrelser där jag som andra ledamöter får ett arvode. Ibland ett årsarvode, ibland får man arvode per sammanträde. Arvodena bestäms av riksdagen, kongresser, eller är en viss procent av basbeloppet osv.

Vilka styrelser sitter du med i?

– LO:s styrelse, i styrelsen för Riksbyggen, Kommunals a-kassa, Andra AP-fonden, ATG och Socialstyrelsen. Sen har jag internationella uppdrag, är ordförande i ISKA (den fackliga världsfederationen för offentliganställda) till exempel. Men för det arbetet har jag inget arvode.

Varför är du med i styrelser som AP-fonden och Riksbyggen till exempel?

– Det är oerhört viktigt att företrädare för löntagarna, fackföreningsrörelsen och de offentligt anställda finns med i olika sammanhang där man fattar viktiga beslut som rör löntagarna. Det ger också kunskaper och impulser inåt, till Kommunal, och ger oss viktiga kontakter.