Det finns dock frispråkiga undantag, som kommer till tals här i KA.

I december ska valberedningen presentera de tänkbara kandidaterna. Partiledaren väljs av ombuden på kongressen i mars. Utgångspunkten för en bra ledare är självklart politiken, inte könet. Däremot finns det nu flera kompetenta
kvinnor som bör ha goda chanser. Även utan Margot
Wallström kan de nya socialdemokraterna ledas av en kvinna. Inte minst har före detta biståndsministern Carin Jämtin alltmer trätt fram som en tänkbar kandidat.

Just nu ökar väljarstödet rejält för s, men detta åstadkoms inte på egna meriter, utan genom den borgerliga politiken. Alliansen kan chilla, det är långt till nästa val.

Om de ”nya” socialdemokraterna ska slå de ”nya” moderaterna på valdagen 2010 krävs en ny sorts partiordförande. Inte en frälsare, utan en person, eller två, som vågar släppa fram verklighetsbeskrivningar från olika håll.
Ska s hålla hela vägen mot mål krävs ett ledarskap som utövas med ödmjukhet och förmåga att få fler att känna sig delaktiga.
När en påve utses sluter sig kardinalerna samman,
bränner till slut de bortvalda förslagen och
låter den vita röken berätta att allt är klart.

Men det är inte ett påveval som ska äga rum. Låt valet ske med största möjliga öppenhet, så att alla partimedlemmar får chans att tycka till. Låt kandidaterna träda ut och berätta vad de vill och kan. Använd nätet, för åtminstone en rådgivande omröstning. Uppmuntra flera att ställa upp! Det är inte pinsamt att vilja leda, även om man inte vinner.

En partiledare kan väljas i öppna omröstningar, eller på interna partikongresser. När de franska socialisterna till slut bestämde sig för ”mirakelkvinnan” Ségolène Royal hade tre kandidater mötts i hårda debatter. I Danmark fick s-medlemmarna rösta på nätet.

Helle Thorning-Schmidt slog då ut partiets officelle kronprins Frank Jensen med siffrorna 24 261 mot 21 348. Hela 89 procent av medlemmarna röstade i partiledarvalet.

De svenska socialdemokraterna har några månader på sig. Använd dem väl. Lyssna på rörelsen, som 1900-talets legendariske statsminister Tage Erlander sa. Vad vill de
nya socialdemokraterna? Valet är inte bara en angelägenhet för den inre kretsen och diverse falanger. Hur Sveriges nya s-ledare än väljs handlar det om att få många med sig. Den nya partiordföranden måste med friska ögon pröva s-politiken – och ha distans till de nästan omänskliga förväntningar som uppdraget innebär.