I fredags hade samtliga LO–förbund enats om avtalskraven som bland annat innehåller låglönesatsningar och en kvinnopott.

– Att vi kan samordna våra krav påverkar stabiliteten på arbetsmarknaden och kraven gynnar Kommunals medlemmar, säger Ylva Thörn.

Veckorna innan samordningen var klar var det osäkert om IF Metall skulle ställa sig bakom de gemensamma kraven. Förbundet menade att dessa skulle missgynna de lågavlönade kvinnorna inom det egna förbundet. Men till slut kunde alla förbund komma överens.

Enligt IF Metalls ordförande Stefan Löfven var det avgörande för hans förbund att LO–ledningen förtydligade vad som ska hända vid en eventuell konflikt. Men Ylva Thörn ser inte detta förtydligande som en skillnad mot tidigare förslag.

– Den samordning vi enats om nu ser ut som den alltid brukar göra. Vi för fram gemensamma krav och sedan får vi se om det blir aktuellt för något förbund att vid en eventuell konflikt begära sympatiåtgärder från de andra förbunden. En sådan begäran får varje förbund ta ställning till då. Så har det alltid varit, säger Ylva Thörn.

När Kommunal var ute i konflikt år 2003 anklagades de av andra LO–förbund att ställa för höga lönekrav. Kommunal fick klara sig utan stöd från dessa förbund.

Ylva Thörn är inte orolig för att något liknande ska inträffa nästa år.

– Vi är ju överens om kraven för nästa år, säger hon.