Över hälften av de tillfrågade (55 procent) tycker att regeringens förslag om a-kassan är dåligt och många tror att det leder till att färre än idag kommer att våga byta jobb. Det sistnämnda gäller framförallt tillfrågade från LO:s medlemsgrupper.

– Det här kan få med sig en inlåsningseffekt eftersom oron gör att benägenheten att flytta och rörligheten på arbetsmarknaden minskar. Det kan också bli svårt att hitta överenskommelser vid avtalstvister eftersom ”sist in först ut” kommer att användas på ett hårdare sätt, säger Janne Rudén, ordförande i SEKO.

Att så många tycker att förslaget är dåligt och känner en oro för att bli arbetslösa – vilket även gäller borgerliga väljare – tror Janne Rudén har att göra med att det svenska trygghets- och välfärdssystemet är så djupt rotat. Och nu ”försatt under attack”.
71 procent tror att de lägre ersättningsnivåerna i a-kassan leder till att arbetslösa tar jobb med sämre betalt än de annars skulle göra.

– Just det är något vi redan före valet varnade för skulle bli en följd. Det vill säga en kraftig press nedåt på lönerna. Det finns ett intimt samband mellan lägstlöner och ersättning i a-kassan. Det här är ett sätt att skapa en låglönemarknad, säger Janne Rudén.

Förslaget om att bötfälla den som inte söker arbete tillräckligt aktivt får också tummen ner, även där är LO-medlemmarna mer kritiska än TCO:s och SACO:s.

Sex av tio tror inte att regeringens förslag leder till fler jobb. Men då är det just förändringarna i a-kassan de intervjuade har tagit ställning till och inte andra regeringsförslag som rör arbetsmarknaden.

Några SEKO-klubbar har gått ut och krävt politisk strejk kring a-kassan. Men ordförande Janne Rudén tycker att det viktiga är att göra 14 december-manifestationen så kraftfull som möjligt. Han menar att en politisk strejk spelar kapitalet och näringslivet i händerna:

– Då kan de få till en snabbutredning om konflikträtten. Vi står inför en avtalsrörelse och då kan den komma att bli väldigt viktig. Det är den främsta anledningen till att jag inte vill ha en politisk strejk. Det kan komma andra situationer där arbetsrättslagstiftningen är hotad och då är vi i ett annorlunda läge.

Undersökningen bygger på intervjuer med 1023 svenskar som är 16 år eller äldre. Den är gjord av Synovate Temo på uppdrag av SEKO.