Från den första juli ska stopplagen avskaffas, enligt förslag från regeringen. Det ska bli en mångfald av olika aktörer i vården. Sjukhus ska hädanefter få drivas med vinst. Det kommenterar Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande, så här:

– Om man tillåter privat verksamhet måste man acceptera att den skapar vinst, men politikerna måste upphandla vården så att inte vinsterna blir oskäliga, som exempelvis inom de privata vårdcentralerna i Stockholm.

Göran Hägglund anser att den utrustning och det kunnande sjukvården investerat i ska användas fullt ut. Därför bör sjukhusen på mertid kunna ta emot privatförsäkrade patienter.

– Hur ska man göra det trovärdigt, vad garanterar att de som köper sig vård på sidan om inte går före skattebetalarna, undrar Lars-Åke Almqvist och gör tummen ner för gräddfiler i vården.

Göran Hägglund säger att det blir förbättringar för personalen när de kommer att kunna välja mellan flera olika arbetsgivare medan Lars-Åke Almqvist betonar att idag kan inte Kommunal längre se att de privata entreprenörerna har någon bättre personalpolitik:

– Vi ser inga glasklart lysande exempel bland de nya entreprenörerna.

För närvarande domineras den privata sjukvården av ett fåtal stora företag, Capio, Praktikertjänst och Carema. Kommunalarbetaren frågade Göran Hägglund var fler aktörer skulle komma i från och fick till svar:

– Det är detta som är tjusningen med att inte ha planekonomi. Det kommer att utvecklas saker och ting som vi idag inte kan förutse.

Regeringen kommer till exempel att satsa 40 miljoner kronor för att stödja vårdpersonal som vill ta över driften.

I och med att stopplagen rivs upp kan även regionsjukhus läggas ut till privata företag. Kravet på att landstinget ska bedriva verksamhet vid minst ett sjukhus upphävs. Därmed kan allt fler sjukhus i Stockholm komma att läggas ut på privata företag. Något som moderaterna förespråkade i valrörelsen.