LO:s krav innebär löneökningar till varje avtalsområde med minst 825 kronor per månad. Av dessa pengar ska varje heltidsanställd få minst 3,9 procent mer i lön. Dessutom vill LO höja lägstalönerna med minst 910 kronor.

Jämställdhetspotten enligt LO:s modell är på 205 kronor i månaden och fördelas mellan avtalsområden i proportion till hur många kvinnor de har som tjänar under 20 000 kronor i månaden.

LO:s avtalssekreterare Erland Olauson säger i ett pressmeddelande att han är glad att alla LO-förbund nu accepterar att kvinnodominerade avtalsområden kan kräva större löneutrymme än mansdominerade.

– Nu står pensionsförhandlingarna först på dagordningen, Det är helt oacceptabelt att den som är tjänsteman får högre pension än den som är arbetare och att denna skillnad ska leda till tusentals kronor i lägre pension. Det kommer inte att bli några nya löneavtal innan en ny tillfredsställande pensionsöverenskommelse är på plats, förklarar han.