Klicka här för en större grafik

— Bilden blir mörk. Många har tunga lyft och är trötta efter jobbet. Ändå vill nästan 60 procent
jobba kvar, säger Marta Szebehely, professor vid Socialhögskolan i Stockholm.

Personalen i hemtjänsten har lägst utbildning i Sverige och Norge. De får också minst vidareutbildning. Dessutom träffar de sällan sin chef.

Av dem som arbetar på särskilda boenden i Sverige svarar 16 procent att de har möte med chefen varje vecka eller oftare. Motsvarande siffra för Finland är 91 procent. Att få stöd eller uppskattning av chefen är också minst vanligt i Sverige.

–Arbetet är tungt och fordrar ofta att man kan hantera svåra situationer med dementa, missbrukare, döende och psykiskt sjuka. Det är tur att många får handledning i svåra situationer, säger Marta Szebehely.

Men även om 64 procent av personalen i Sverige får handledning är detta vanligare i Danmark. Där får 86 procent i hemtjänsten och 81 procent på särskilda boenden handledning.

Arbetet sliter. Drygt hälften lyfter tungt varje dag i svensk hemtjänst. Ännu tyngre är det på särskilda boenden i Finland. De som lyfter tungt på jobbet är oftast fysiskt trötta. Att vara psykiskt trött av jobbet är vanligast i Sverige och Finland, där runt 40 procent upplever detta.

I den svenska hemtjänsten känner sig var fjärde oftast otillräcklig för att de inte kan ge den hjälp de anser rimlig. Samma upplevelse
har var tredje av dem som arbetar på särskilda boenden i Sverige och Finland.

— Det här är ett jobb där man inte kan trösta sig med att man botar människor. I stället handlar det om att göra livet så bra som möjligt i en utförsbacke. Om man känner sig otillräcklig finns risk att man blir okänslig för andra människors behov eller väljer att sluta, säger Marta Szebehely.

Vanligast är tankarna på att sluta jobbet bland dem som arbetar i den svenska hemtjänsten. Där funderar 42 procent på att sluta. Resultatet bygger på en enkät till 5000 i äldre- och handikappomsorgen i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Resultaten har sammanställts av universitet i de fyra länderna.