– Vi har fått den profil som vi önskar. De ligger helt i linje med förbundets lönepolitik, säger Kommunals förbundsstyrelses andre vice ordförande Håkan Pettersson.

Förbundsstyrelsen antog LO:s samordnade krav utan några diskussioner och Håkan Pettersson säger sig inte sakna något på listan.

Att Kommunal ställt sig bakom LO:s samordnade avtalskrav innebär att det är de kraven som kommer att läggas fram vid Kommunals cirka 50 kommande lönerörelser. Håkan Pettersson tycker att det är ett bra utgångsläge för framför allt kvinnodominerade yrken.

– Vi har ju sagt tidigare att det inte räcker med enbart låglönesatsningar. Nu har vi en kombination av tre punkter, löneökningar, jämställdhetspotter och höjda lägstalöner. Det är vi nöjda med i förbundsstyrelsen.

Senast den första december ska samtliga förbund ha svarat LOs styrelse om de godtar listan på gemensamma krav eller ej. Tidigare har IF Metall reserverat sig mot LO:s delar av listan.

– Jag har inga kommentarer om det, men jag hoppas och tror att de andra förbunden kommer att ansluta sig. Samordningen är bra för oss, men förutsättningen är att alla förbunden ställer upp. Det kan nog bli en ganska tuff avtalsrörelse.

FAKTA:

LO:s lista över avtalskrav innehåller bland annat:

– En löneökning med minst 825 kronor per månad och heltidsanställd, eller 3,9 procent av avtalsområdets genomsnittsförtjänst.

– En jämställdhetspott på minst 205 kronor per heltidsanställd, månad och år, som ska tillfalla avtalsområden i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lön lägre än 20 000 kronor per månad.

– En höjning av avtalets lägstalöner med minst 910 kronor i tillämpliga fall.

– En höjning av samtliga ersättningar, inklusive lägsta semesterlön med ett procenttal som motsvarar löneökningarna.

LÄNK:

LO.se – Elva gemensamma krav