Under tre år har Milton lett en utredning kallad ”nationell psykiatrisamordning”. Milton föreslår en storsatsning för att radikalt komma tillrätta med problemen för alla psykiskt sjuka och de våldsdåd som en del sjuka gjort sig skyldiga till.

1,7 miljarder per år och flera små vårdenheter är lösningen. Kommuner ska samverka med varandra och de sjuka ska få möjlighet till både bostad, skyddat arbete eller meningsfull sysselsättning, samt stöd i vardagen.

– Det måste bli ett slut med att psykiskt sjuka faller mellan stolarna på ansvariga vårdmyndigheter, säger Anders Milton.

En storsatsning på psykvården med många små enheter och högsta möjliga professionell vård ställer nya krav på personalen.

– Förutom nyanställningar behövs fortbildning och en attitydförändring inom vårdområdet. Det handlar om tusentals nya anställda, säger Milton.

Det handlar både om läkare och vårdpersonal som mentalskötare.

När det gäller gruppen ungdomar som begår självmord vill utredningen att varje fall ska utredas av en haverikommission som undersöker vad som kunnats göras bättre i kontakten med den unga.