Klicka här för undersökningens resultat.

— Den facklig-politiska samverkan tycks vara en fråga som behöver diskuteras inom Kommunal. Samtidigt som stödet för socialdemokraterna tycks öka så kanske medlemmarna väntar sig nya former av samarbete, säger Arne Modig, opinionsansvarig vid Synovate Temo, som gjort eftervalsundersökningen på uppdrag av Kommunal.

I år svarade en minoritet av medlemmarna, 45 procent, att de är mycket positiva eller ganska positiva till samverkan med socialdemokraterna. Vid 2002 års val var det 55 procent som svarade så. Samtidigt är andelen negativa ungefär lika stor. Den stora ökningen har skett i gruppen som varken är positiva eller negativa.

I vallokalen ökade ändå stödet för socialdemokraterna i årets val från 53 procent förra gången till 58 procent nu. Den kraftigaste ökningen har skett för moderaterna som fått dubbelt så många röster bland Kommunals medlemmar från 6 till 12 procent.

— Det var ganska väntat. Förra gången tappade moderaterna starkt i slutspurten efter valstugereportaget i teve. Så det är väl snarare valresultatet då som inte återspeglade deras ställning riktigt, säger Mikael Bergdahl, facklig-politiskt ansvarig vid Kommunals avdelning Kronoberg, en av deltagarna på Kommunals eftervalskonferens.

Det kan vara så att moderaterna tagit flera av sina Kommunal-väljare från kristdemokraterna som minskat från 8 till 2 procent.

Sverigedemokraterna fick stöd av 2 procent i Kommunals medlemskår, alltså något färre än i riket i sin helhet. (2,9 procent)
De borgerliga totalt har minskat från 29 till 26 procent medan stödet för det röd-gröna blocket är oförändrat på 71 procent.

Valdeltagandet bland de tillfrågade tycks ha varit högt. 91 procent av medlemmarna sade att de hade röstat. Samma siffra för 2002 var 87 procent.

Det är högre än i hela riket där valdeltagandet låg på 82 procent i år och 80 procent förra gången.

— Det känns som det roligaste att vi lyckades med det arbetet, att få folk att gå och rösta, säger Siv Karlsson, avdelningsordförande i Kommunal Z-Jämtland.

Sysselsättningsfrågorna var den absolut viktigaste frågan för Kommunals medlemmar i valet, visar rapporten. 31 procent angav den frågan som viktigast medan tvåan på listan, sjukvården fick 19 procent. Vid förra valet var det tvärtom.

Synovate Temos undersökning bygger på telefonintervjuer med 1 010 medlemmar i Kommunal, i ett representativt urval. I materialet framgår inte hur stor svarsfrekvensen eller bortfallet är. Men enligt Arne Modig ger undersökningen ”en bra bild”.

Jämfört med SVT:s vallokalundersökning (Valu), som vi publicerade direkt efter valet (KA 16/06) är stödet för s något större i Kommunals undersökning. (52,2 procent i Valu) och stödet för kd mindre (6,2 procent i Valu). För övriga partier är det ganska likt i de två undersökningarna.

Kommunals medlemmar i Valu-undersökningen var definierat som väljare med medlemskap i fackförening som jobbar för kommun och landsting.