– De drastiska nedskärningarna får vi anställda betala för, det är för djävligt, säger Björn Noremyr, Kommunals klubbordförande på Stockholm Vatten.
Han är upprörd över hur den nya borgerliga ledningen i stadshuset skär ner på budgeten med mer än hälften.
– Det förebyggande underhållet skärs ner, vilket kan innebära att det inte behövs lika många anläggare och att antalet vattenläckor ökar.

I och med att arbetstidslagen träder i kraft nästa år sägs det lokala avtalet med Kommunal upp.
– Det kom som en blixt från klar himmel. Grundersättningen för en beredskapsvecka är nu 4500 kronor och den nya ersättningen blir bara en tredjedel av den, säger Björn Noremyr.
Ersättningen kommer successivt att trappas ner under tre år.

Lars Johansson, biträdande personaldirektör på Stockholm Vatten vill inte kommentera frågan om beredskapsersättningen. Enligt ägarna Stockholms Stadshus AB kräver den nya va-lagen en koncentration av kärnverksamheten och sänkta VA-taxor. Därför görs nu Stockholm Vatten till två bolag, ett för drift av vatten och avlopp och ett för övriga verksamheter.

Björn Noremyr säger att målsättningen är så lite egen regi och så lite egna anställda som möjligt.
Det nya miljö – och fastighetsborgarrådet, moderaten Ulla Hamilton har tidigare sagt till Kommunalarbetaren att hon tänka sig att sälja eller lägga ut va-verksamheten.
Mirja Särkiniemi (s) har ingått i styrelsen för Stockholm Vatten. Enligt henne leder uppdelningen av bolaget att Stockholm Vatten inte längre kan utveckla produktionen av biogas, en viktig miljöåtgärd i Stockholm. Inte heller kan bolaget fortsätta med sin internationella verksamhet.