Avdelningens representantskap antog motioner till Kommunals kongress i sommar.

En av motionerna föreslår att Kommunal ska bredda det fackligt–politiska samarbetet och i större utsträckning söka samarbete och stöd hos vänsterpartiet, miljöpartiet och andra som stöder de fackliga kraven.

Motionen föreslår att Kommunal i det fackligt–politiska samarbetet ska lägga huvudinriktningen på att byta regering.
Styrelsen för Kommunal Stockholm ställde sig bakom motionen och det gjorde också representantskapet.

Men Margareta Bohman, vice ordförande och fackligt–politiskt ansvarig, är inte så förtjust.

— Jag ser motionen som en möjlighet att på Kommunals kongress diskutera hur dialogen ska se ut med andra partier än socialdemokraterna. Men jag vill inte ha någon samverkan med dessa partier, säger hon.

Margareta Bohman tycker att både vänsterpartiet och miljöpartiet i valrörelsen försökte krossa det socialdemokratiska partiet med sin kritik mot regeringen.

— Trots detta ser jag inget hinder att vi kommunicerar med dem och verkar för en ömsesidig vapenvila, säger hon.

Representantskapet godkände även en motion för att försvara yttrandefriheten och de fackliga rättigheterna på arbetsplatserna. Motionen kräver att lagen om anställningsskydd ändras så att arbetsgivare inte längre kan köpa ut obekväma anställda mot deras vilja när det saknas saklig grund för uppsägning eller avsked.

Dessutom krävs att meddelarskyddet ska gälla även i verksamhet som utförs av privata entreprenörer som betalas med skattemedel.
Meddelarskyddet gäller i dag i all offentlig verksamhet och innebär att anställda får tala med eller lämna uppgifter till media utan att riskera jobbet. Arbetsgivaren får heller inte forska efter en källa som vill vara anonym.
Motionen vill att arbetarrörelse politiska företrädare i stat, landsting och kommun vid upphandling slår vakt om de fackliga rättigheterna.