Du bör kontakta din sektion som kan undersöka vad som händer. Det gäller då att ta fram alla uppgifter om din arbetsskada och stämma av mot gällande lagstiftning. Arbetsgivaren har ett mycket stort ansvar för att du ska kunna fortsätta att jobba och också göra nödvändiga förändringar på arbetsplatsen.