Bra att du reagerat och därmed ger mig möjlighet att utveckla frågeställningen. Självklart menar jag inte så som du tolkar svaret. De personer som vänder sig till frågespalten vill veta vad de själva kan göra åt sina problem, i syfte att lösa dem eller att hitta vägar för att må bättre i livet. Du menar väl ändå inte att jag skulle ge rådet att flytta på den som mobbar till frågeställaren?
Det är arbetsgivarens sak att agera emot mobbning eller att vidta åtgärder mot mobbare (om man säkert vet vilka de är). Detta borde göras med mycket kraftigare tag än vad som vanligen sker. Facket borde också vara mycket tydligare i dessa frågor i sina krav till arbetsgivaren.
Men det är mycket svårt att bevisa att en viss person mobbar. Det räcker inte med att någon PÅSTÅR att så är fallet. Tänk bara efter vad du skulle göra om någon på jobbet, utan bevis, skulle anklaga DIG för att vara mobbare?
Men jag är helt enig med dig när det gäller samarbete. I anställningskontrakten ingår ett outtalat/underförstått ”tvång” eller krav att samarbeta. Det ska arbetsgivarna klargöra för var och en. Ställer man inte upp på det eller om det av olika skäl inte är möjligt, får och bör arbetsgivaren sära på parterna. Arbetsgivaren har också rätt att välja vem som ska flyttas för att det ska bli bra på arbetsplatsen. Oavsett vem som anses bära största skulden.