Har du tagit emot pengarna, gjort av med dem och inte insett eller bort inse att utbetalningen var felaktig (det vill säga, du var i god tro) är du inte skyldig att betala tillbaka pengarna. Sådant som har betydelse för om god tro föreligger, är bland annat om den felaktiga löneutbetalningen har inneburit en ökning av nettolönen som var så stor att du hade anledning att närmare granska lönebeskedet. Vidare har det betydelse om lönebeskedet var tydligt eller svårbegripligt.

Men även om det skulle vara så att du är återbetalningsskyldig får arbetsgivaren i den här situationen inte göra avdrag från din lön utan ditt medgivande. Ett medgivande ska vara frivilligt och kan återkallas. Detta följer av kvittningslagen. Andra bestämmelser kan dock finnas i kollektivavtal.