Gör så här!

År 1: vattna, gödsla och mata häckplantorna fulla med näring så de stärks inför det kommande ingreppet. Använd brunnen ko- eller hästgödsel, vilken också höjer markens mullhalt och stimulerar mikroflora och rotbildning. Eller ta konstgödning, men den är inte lika bra på längre sikt. Gödsla inte för sent på hösten.

År 2: ta ner häcken radikalt 20 centimeter ovan mark eller ta bara drygt hälften. För bästa resultat bör man vara radikal, med risk att bli lite extra beskådad och få mycket mer jobb. Lämplig tid är februari-april. Fortsätt vattna och gödsla och använd helst naturgödsel. Efter midsommar är det dags att skära tillbaka skotten till minst hälften för att de ska bryta om och buska till sig.

År 3: nu ska häcken formas. Det är viktigt att hela tiden se till att plantorna blir bredare nedtill än upptill, annars ser det ut som att hela häcken ska stjälpa. Släpp inte heller upp den i höjd mer än max två decimeter per år för att den ska bli så tät som möjligt. Det tar ett par år, men sedan är er häck både föryngrad och kan fylla sin uppgift igen.