Utbildning är ett av de kriterier som kan/ska ligga till grund för lönesättningen.

I många lokala avtal har det skrivits in att alla som gått viss utbildning och redovisat betyg /intyg på det, ska ha ett visst antal kronor i höjd lön vid nästkommande löneutbetalning.
Vid andra lokala avtal sker bedömningen först vid nästa förhandlingstillfälle.

Du måste därför kontakta din sektion för att höra vad som gäller lokalt för dig och i så fall vilken summa som är aktuell. Den kan också variera.