Den kommunala fastighetsförvaltaren MedicHus har under flera år jobbat med att få ned elförbrukningen i sina äldreboenden utan att försämra inomhusklimatet.

Som ett led i det arbetet startades ett treårsprojekt med fokus på att ändra just användarnas beteende. Genom enkla åtgärder som att stänga av datorn och tvätta med fyllda maskiner har man lyckats spara massor av el.
I år går de insparade pengarna oavkortat till personalen. Nästa år är återbäringen hälften av besparingen och året därpå en tredjedel.

På Annedals äldreboende sparades över tio procent under året. Detta ger 45000 kronor tillbaka till personalen i trivselpengar.