En av barnskötarna som var med kontaktade Kommunalarbetaren. Han berättar att några har lätt att dricka för mycket. Det vet både arbetskamrater och chefer.

På konferensen med 50 anställda på enheten blev grupptrycket för stort. Öl och vin flödade på kvällarna. Många drack så att de tappade kontrollen, och arbetskamrater hånades.
Fram på småtimmarna raglade flera runt. Skulle någon bli misshandlad, våldtagen eller kvävas i sina egna spyor?

–Några var aspackade, hade inte koll på sig själva. Flera känner jag inte alls, det var obehagligt att se dem så berusade. Vad hade hänt om någon snedtänt?

Förskolan hade stängt två dagar för att planera höstens verksamhet. Flera månader senare lider verksamheten av att aktiviteter och utflykter inte är förberedda.

–Sitter det folk som druckit hårt hela natten, är de inte pigga. De tillför inte mycket, de är tysta eller avbryter med kommentarer som inte hör dit.

Under konferenspassen förekom ingen alkohol. Till middagen serverades en öl eller ett glas vin. Sedan drog sig cheferna tillbaka
med budskapet att alla skulle komma i tid nästa morgon. Alla kom i tid, men alla var inte alerta.

–Jag har ingen lust att ställa upp på det här. Hellre än att arbetskamrater blir fulla och säger
saker som de ångar skulle jag själv avstå att dricka.

En vit konferens tror han skulle hjälpa dem som har svårt att stå emot grupptrycket och lätt att dricka för mycket.

–Arbetsgivaren bedömer om någon är tjänstbar, det innebär att du inte kan dricka så att du blir trött eller bakis dagen efter. Det gäller både på arbetsplatsen och vid konferensresor, säger Lotta Almgren, kanslichef på Alna som ger arbetslivet råd i drogfrågor.

En detaljerad alkoholpolicy där det står att arbetsgivaren tidigt ska ta tag i problem är ett stöd både för chefen och för medarbetarna.
Lotta Almgren tar SVT:s policy som exempel. Den säger att arbetsplatsen ska vara fri från negativa konsekvenser av alkohol, att man inte får dricka i tjänsten, att man ska vara tjänstbar dagen efter representation eller fest, att medarbetarna ska få hjälp om problem uppstår, att cheferna ska ha god kännedom om alkoholfrågor och rehabiliteringsansvar.
En policy ska berätta vem man ska vända sig till om någon spårar ur. Chefen har ansvar för att
alla vet vad som gäller. Finns chefen inte tillgänglig kan man vända sig till skyddsombudet
som kan kräva att arbetsgivaren tar tag i saken.

Vinlotterier och ölkvällar kan sätta chefen i en svår sits.

–Det försvårar att komma in tidigt när problem uppstår. Om vinlotterier och ölkvällar inte är
förenligt med policyn kan chefen hävda det.

FAKTA:

Alkoholpolicy
● Måste finnas.

Arbetsgivaren är skyldig att ta fram en tydlig alkohol- och drogpolicy i samråd med de anställda.

Så gör man en policy:

Börja med en kartläggning för att hitta riskgrupper och risksituationer. Bestämma syftet med policyn. Göra en handlingsplan för att nå målen. Gör en verksamhetsplan för att den ska förverkligas.

Policyn kan ta upp:

● Vilka regler gäller på fester och konferenser.

● Vad händer om någon kommer full till jobbet.

● Vilken hjälp som kan erbjudas den som har problem.

Skyddsombudet kan:

● Skicka hem den som är påverkad.

Om det finns en tydlig policy och det är klart vem som har arbetsledaransvaret kan skyddsombudet
(eller en arbetskamrat) efter kontakt med chefen
skicka hem den som är påverkad.

● Stänga arbetsplatsen.

Om skyddsombudet bedömer att det finns risk att någon kan skadas kan arbetsplatsen stängas.

● Kräva åtgärdsplan.

Om skyddsombudet anser att någon kan skadas eller att arbetsplatsen riskerar dåligt rykte som får ekonomiska konsekvenser ska det göras klart för arbetsgivaren. Arbetsgivaren är då skyldig att upprätta en handlingsplan med insatser för individen, gruppen och organisationen.

(Källa: Alna)