Oavsett uttrycket för makt är det slående hur få människor som identifierar sig med att vara makthavare. Detta gäller i synnerhet människor som inte har en formell och utvald roll som makthavare.

Makten är uppenbar om man exempelvis är statsminister, vd eller har en annan yrkesroll som är förknippad med ledarskap. Men har du makt?
Ordinära människor med vanliga anställningar och liv? Mitt svar är ja.

Låt mig ta mig själv som exempel. I vissa lägen är jag utsatt för att i en annat situation eller i ett annat sammanhang vara den som är privilegierad. Enligt de definierade maktstrukturerna är jag kvinna, invandrare och född i en arbetarklassfamilj. Många faktorer som kan skapa utsatthet.

Samtidigt är jag relativt välutbildad, verbal, tjänar bra och har medialt utrymme om jag vill uttrycka någon åsikt.

Med andra ord har jag på många sätt mer makt än ensamstående Anna som är arbetslös undersköterska
och har tre barn. Även om jag är medveten om detta infinner sig inte känslan av makt så ofta. Det är också det som är maktens kärna. Få människor ser sig som någon med makt. Makt är inte statiskt och ser olika ut beroende på sammanhang.

Varje individ besitter en egen kraft som kan åstadkomma underverk och trotsa vedertagna maktstrukturer. Unga invandrarkvinnor som lever under hederskulturer och trots det vågar höja sina röster är sådana exempel. Att vara kontrollerad, bevakad, hotad och i många fall ständigt misshandlad hindrar dem inte från att tro att de kan påverka sitt eget liv och skapa en förändring till det bättre.

De kvinnor som inte kan identifiera sig med hederskulturer eller vill acceptera den beskrivning som dessa utsatta invandrarkvinnor beskriver sitter på makten över tolkningsföreträdet. Feminister som kämpar för kvinnors rättigheter och har lyckats skapa en plattform har makt gentemot invandrarkvinnorna.

Som engagerade feminister har vi orden och nätverken som kan hjälpa invandrarkvinnorna. Men vissa feminister väljer att generalisera invandrarkvinnornas situation som allmänt patriarkalt förtryck mot kvinnor. Kanske för att de inte kan förstå eller är rädda att verka okunniga och tvingas lämna över tolkningsföreträdet till de utsatta invandrarkvinnorna. Och förlora makt.

JA

Min systerdotter och guddotter Astrid som sjunger Här kommer Pippi Långstrump glasklart på telefon för mig. Hon är 2,5 år och bedårande.

NEJ

Carl Bildts inblandning i Lundin Petroleum och Vostok Nafta.