Klicka här för en större grafik

Inför senaste avtalsrörelsen 2005 fanns det ute i de fackliga sektionerna landet runt en stark opinion mot att sätta vissa medlemsgrupper framför andra. Det var en reaktion på avtalsrörelsen 2003, då vården, omsorgen och barnomsorgen gjordes till prioriterade grupper.
I det senaste löneavtalet finns inte något om att prioritera grupper. Däremot möjligheten att i
varje kommun komma överens om det.

Kommunalarbetarens stora löneundersökning* visar att i 46 procent av kommunerna har man inte satt något yrkesområde före något annat när lönepotten fördelats.
I kommuner där man genomgående har individuella löner är siffran 48 procent. Där man inte alls har individuella löner 38 procent. Storstäder och större städer (som Gävle se sid 20-23) gör sådana prioriteringar i högre grad än andra kommuner. Bara 27 procent av dem gav alla verksamhetsområden lika mycket. Där skiljer man sig kraftigt från de befolkningstäta förortskommunerna utanför storstäderna,
och från glesbygdskommunerna och andra små kommuner. I dessa kommuner är det vanligast att ge lika mycket pengar till de olika verksamhetsområdena.

Förlorarna, de som sällan får del av satsningar, är främst arbetarna i de tekniska verksamheterna samt skolpersonalen.
Kommunalarna, oftast kvinnor, som jobbar i barnomsorgen eller med lokalvård prioriteras också sällan. Vinnarna finns i äldre- och
handikappomsorgen samt i köken. Det gäller cirka var fjärde kommun.

Varannan större stad prioriterar äldreomsorgspersonalen. Och hälften av dem gjorde samma sak förra året. Undersköterskor
och vårdbiträden har där vind i ryggen.
Att satsa på kvinnors löner harstöd från många politiker. Rekryteringsbehovet anses bli stort i framtiden. Bättre löner ökar möjligheten att rekrytera. När kommunerna värderar sina yrken idag värderas vård och omsorg upp.

Barnskötarna har, trots babyboomen, inte samma vind i ryggen, eftersom många kommuner eftersträvar större andel av högskoleutbildade förskollärare. Anläggningsarbetare, parkarbetare,
chaufförer och andra tekniska yrken prioriteras sällan. Dessa yrken ingår ofta i en krympande verksamhet där kommunen inte höjer lönen om den inte måste.

* Uppgifter från Kommunals sektioner i 245 av landets 290 kommuner.

LÄS MER:

Äldreomsorgen vinnare

Undersköterskor gick om gatujobbarna

Grannar med stor löneskillnad

”Vi borde ha som i Gävle”

”Vi skrek — och någon hörde oss”

Ockelbo hoppas på högre löner

”Vi är lika viktiga som tjejerna i vården”

”Samma lön för samma jobb”

TIDIGARE ARTIKLAR:

Så olika ökade lönerna

Lönelistan: Högst till lägst

Lönelistan: I bokstavsordning