Inför den kommande avtalsrörelsen försöker LO hitta gemensamma avtalskrav. I den avtalsplattform som diskuteras ligger ett lönepåslag på 825 kronor, en jämställdhetspott till kvinnodominerade branscher, en höjning av lägstalönerna med minst 910 kronor och en modell där förbunden binder sig att stödja varandras krav med sympatiaktioner.

Senast den 1 december ska alla LO-förbund ha tagit ställning till plattformen.

IF Metall har tidigare reserverat sig mot den eftersom förbundet är skeptiska till samordnade förhandlingar och kritiska till jämställdhetspotter.

Efter att IF Metalls ordförande Stefan Löfven i ett uttalande i SVT:s Rapport i går måndag sa att han inte kan lova att IF Metall ställer upp på sympatiaktioner har sprickan blivit ännu större mellan förbunden.

Kommunals ordförande Ylva Thörn tycker att hans uttalande är förvånande och ”totalt obegripligt”:

– Det här komplicerar situationen. Det är att kasta ett fläskben till arbetsgivarna, det spelar ut oss mot arbetsgivarna och gör att vi får en tuffare avtalsrörelse. Vi har ju inte gett svar än från alla förbund så jag är förvånad varför man går ut och låser in sig som Stefan Löfven och IF Metall har gjort.

Livs och Skogs- och träfacket är två andra förbund som säger att de är tveksamma att ställa upp på sympatiåtgärder.

När det gäller IF Metalls skepsis mot jämställdhetspotter och deras argument att det inte gynnar det egna förbundets kvinnor säger Ylva Thörn:

– Det stör mig när man försöker skapa en situation där grupper av kvinnor ställs mot varandra som Stefan Löfven gör. Det är inte särskilt tilltalande. Det är förvånande att de hanterar en så viktig och seriös fråga på det här sättet.