— Det ska så mycket som möjligt vara lika som i AB (de allmänna bestämmelserna i kommun- och landstingsavtalen) säger Hans-Olle Andersson, ombudsman från avdelning Skåne.

Det är till exempel skrivningar som gäller beräkningar av övertid och ersättning för förskjuten arbetstid som skiljer sig markant. Möjligheterna till lokala avsteg är stora i de privata avtalen.

Det är inte bara kommun- och landstingsanställda som ska få nya avtal nästa år. Även de privata avtalen ska omförhandlas. Under två dagar har 45 stycken förtroendevalda och ombudsmän från olika håll i landet har samlats för att diskutera avtalskrav på fyra avtalsområden. Det gällde avtal med Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen, SHR samt skolavtalen med Almega Tjänsteföretagen. Ytterligare ett antal avtalsområden har sina egna konferenser.

De avtalsdelegerade samlar nu in synpunkterna från konferenserna. Kommunals förbundsstyrelse tar beslut om de definitiva yrkandena i januari. Först då står det klart vad Kommunal verkligen kräver i kronor och ören, hur stor del av löneökningarna som ska vara garanterade och vilka andra krav som ställs.
Grunden är den LO-samordning som diskuterats flitigt i medierna på grund av IF Metalls missnöje med satsningen på jämställdhetspotter. LO vill ha ett löneutrymme på 825 kronor per månad och heltidsanställd eller lägst 3,9 procent. Därutöver ska till exempel Kommunal, som är ett kvinnodominerat förbund, kunna kräva lite mer är det tänkt. Lägstalönerna ska höjas med minst 910 kronor, enligt LO-förbunden.

Troligt är att de privata avtalen inte kommer att börja omförhandlas förrän förhandlingarna med kommuner och landsting är klara. Kanske inte förrän någon gång till sommaren.

— Det finns en möjlighet att göra upp innan men det troliga är att man ligger och väntar på kommuner och landsting, säger Maria Hansson, ombudsman på förbundets enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

De avtalsdelegerade för den största gruppen, de som går på Vårdföretagarnas avtal, som i samband med konferensen började fila på avtalskraven fick med sig bland annat synpunkter på att individgarantin måste vara minst 25 procent av löneutrymmet. En del tyckte att den skulle vara minst 50 procent. Utnyttjande av visstidsanställningar är ett stort problem på den privata sidan, liksom i kommuner och landsting. Konferensen ville se formuleringar som kan få en ändring till stånd där. Gamla käpphästar som statistikavtal och yttrandefrihet för privatanställda kom också upp.

Några tyckte att den så kallade Nina-principen (potten fördelas lika på alla om ingen överenskommelse om individuellt lönesystem finns) bör skrivas in i de privata avtalen eftersom det fungerar så dåligt med individuella löner på många håll.

Befattningslöner var ett annat starkt krav från flera för att få upp statusen i Kommunals yrken.

— Vi har vi ingen status som det är i dag, säger Anna Eriksson, förtroendevald från Östersund.

Fakta/Privata avtal

De avtalsområden som diskuterats är:

• Avtal med Vårdföretagarna (inte alla) berör cirka 20 000 medlemmar i privata vårdföretag.

• Skolavtal med Almega Tjänsteföretagen, berör cirka 2 100 medlemmar i privata skolor.

• Området idrott och folkhögskolor med Arbetsgivaralliansen, berör cirka 1 500 på folkhögskolor och golfbanor.
• Avtalet med SHR, berör cirka 1000 medlemmar i privat köksverksamhet.
Avtalen går ut vid olika tidpunkter mellan den 30 april och 30 september nästa år.